Forestillingen Herfra min verden går spiller fra d. 5 september til 8. september på
Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om Herfra min verden går og book dine billetter her!

---------------------------------------

NextDoor Project skaber koreografisk scenekunst i krydsfeltet mellem iscenesættelse og virkelighed.
I mødet mellem det dokumentariske og det kunstneriske skaber den koreografiske praksis afsæt for en kropslig indlevelse i virkeligheden.
Vi kan gå både andres og egne fortællinger i møde fra nye perspektiver.

 

Vi bringer scenekunsten ud i berøring med mange forskellige borgergrupper og betragter relationen til publikum som en dynamisk og gensidig størrelse, der for os ikke begrænser sig til at handle om solgte billetter, men om selve kunstens essens, - at møde, spejle og skabe refleksion og genklang på tværs og på trods af sociale og kulturelle opdelinger. At indleve os i livet fra nye vinkler.

Koreograf Ingrid Tranum Velásquez er kunstnerisk leder i NextDoor Project og skaber ud fra en undersøgende tilgang til koreografi og den sceniske begivenheds indhold, materiale og form. Hun arbejder ud fra en kunstnerisk praksis baseret på feltarbejde og udarbejdelse af nomadiske værkformater.
At arbejde med nomadiske formater og koncepter sikrer et udstrakt perspektiv, der prioriterer dybdegående kunstnerisk undersøgelse fremfor fiksering på det enkelte afsluttede værkprodukt. Dette mener vi både højner den kunstneriske kvalitet og udvikling og kunstens aftryk i samfundet.

Vi har således siden 2015 fordybet os i udforskning af alderdommen og den gamle krop med det tre-årige projekt Happy End- en kunstnerisk undersøgelse af alderdom i Norden (www.happyendproject.dk) og begreberne tilhørsforhold og flugt med værkerne Vi ses, Rafiq-e-man!, Tekeraoi am mananga! og Herfra min verden går (se mere på nextdoorproject.dk).

At arbejde med nomadiske værkstrategier betyder også, at vi udvikler en metodisk praksis og viden i værkprocessen, som gør os i stand til at bevæge os med værket til nye rammer og interagere med nye lokale kontekster, i en konstant og dynamisk udvikling og opdagelse af værkets potentiale.

NextDoor Project har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfond til langt de fleste af vores produktioner og projekter og blev i 2012 nomineret til en Reumert som årets børne-/ungdomsforestilling med forestillingen 'Paolo & Money' om gadebørn.
NextDoor Project er til daglig etableret på Frederiksberg, - hvor vi har prøvefaciliteter og kontor.

Bestyrelse:
Allan Klie (formand), Mie Brandt (næstformand), Niels Righolt, Torkild Lindebjerg, Lene Diemer, Pernille Frahm

Kunstnerisk ledelse: Ingrid Tranum Velásquez
Bogholder: John Gottenborg Bruun
PR og kommunikation: Karen Toftegaard Aps

 

.