- en koreograferet massevandring
 Målgruppe: unge fra 16 år, voksne

Forestil dig at blive ufrivilligt nomade. At vandre fordi du ikke har noget valg.
At flakke hvileøst omkring. Uden hjem. Uden hjemland. Fordi du ikke hører nogen steder hjemme.

Vi står snart overfor den største folkevandring i menneskehedens historie.
Om 35 år vil 200 millioner mennesker være fordrevet som konsekvens af den globale opvarmning. Sådan lyder prognosen fra FN's eget klimapanel, men det internationale samfund lukker lydløst dørene i; "klimaforandringer kan ifølge konventionerne ikke danne baggrund for asyl".
Således er de første mange millioner allerede nu fordrevet uden anerkendelse, rettigheder eller beskyttelse. Vi ser tavst til, mens der i kølvandet på det kapitalistiske forbrugssamfund slæbes flere hundrede millioner hjemløse mennesker, som ingen vil tage ansvar for.

Tekeraoi am mananga! (held og lykke på din rejse!) er en koreograferet massevandring.
I samme bevægelse en vandrende manifestation og en fordybende audiowalk, der fører publikum gennem byen i en rodløs og klaustrofobisk flok-koreografi.
Publikum iværksættes koreografisk via høretelefoner og fastholdes gennem vandringen i en intens kropslig undersøgelse af fordrivelse, rodløshed og udmattelse. 
Publikums bevægelse gennem byrummet formes af et auditivt scenografisk tankespil, der fortolker byrummet fra forskellige synsvinkler, i et refleksivt limbo mellem nutiden og den fremtid vi er ved at skabe.

I flokken er også Akaka Maemae og Kaatita. For dem er undersøgelsen forankret i en akut aktualitet.
En forberedelse. På en rejse uden mål. På livet som statsløs nomade. For om blot 25 år er hele deres nation forsvundet under havets overflade.
I vandringens konstant pulserende fremdrift skabes et dynamisk krydsfelt mellem deltagelse og betragtning, udførelse og lytten, i hvilket publikum går de to unge i-kiribati kunstneres autentiske fortællinger i møde.


Kunstnere fra NextDoor Project rejste i september 2015 på feltarbejde i Kiribati for at researche til projektet 'Point of no return'. Opholdet, som blev støttet bla. af Center for Kultur og Udvikling samt Statens Kunstfond, havde til formål at skabe netværk og få indblik i det sammenstød mellem mennesker, natur, politik og kultur, som klimaforandringerne betyder for beboerne på Tarawa, Kiribatis mest befolkede atoll, og som gør Kiribati til et globalt anliggende. Det var her vi mødte Akaka Maemae og Kaatita.

NextDoor Project vil med 'Tekeraoi am mananga!' bringe realiteten om den globale opvarmnings menneskelige konsekvenser tæt på egen krop og sætte bevægelse, musik og stemme på de menneskelige skæbner og eksistentielle spørgsmål klimaforadringerne bringer med sig.

 

Koreografi, iscenesættelse: Ingrid Tranum Velásquez i samarbejde med de medvirkende
Komponist: Anne Eltard i samarbejde med Akaka Maemae.
Scenograf: Annika Nilsson
Dramaturg: Christine Fentz
konsulent: Kristofer Krarup
Medvirkende:
Akaka Maemae (musiker), Kaatita Kabwaba (danser), publikum.
Flokføring: Lars Gregersen og Carina Raffel.

 

Spilletider:
3,4,5 august: Passage festival, Helsingør.
11.august 19.30: Momentum, Odense (mødested, Havnen)
12.august 14.00 og 18.00: Momentum, Odense (mødested, Havnen)
13.august 12.00 og 16.00: Momentum, Odense (mødested, Havnen)
18, 19,20. august: Århus
25,26,27.august: København


Produktionen er støttet af: Statens Kunstfonds Produktionsstøtteudvalg for Scenekunst, Københavns Kommunes Scenekunstudvalg, Koda Dramatik, Odense Kommunes Kulturpulje, Århus Kommunes Kulturudviklingspuljen