Unfinished tales
- writing chapters of the new generation

Vi fødes ufrivilligt ind i rollerne.
Vi lærer at undgå de ulovlige replikker og indøver tavshedens kunst.
Der er sat punktum i skolens historiebøger.
Men repræsenterer det punktum virkeligheden for Nordens unge idag?

"Unfinished tales" er en kunstnerisk undersøgelse og arkivering af den nordiske kolonialismes kropslige kulturarv og nutidige skikkelse blandt Nordens unge idag.
I samarbejde med unge mellem 13-18 år undersøger vi kunstneriske formaters potentiale til at formidle historieskrivningens gemte kapitler.
Vi sætter fortællingen om kolonialismens følelsesmæssige arv i fokus og skriver historiens nye kapitler, i et research værk, der gentænker hvordan vi kan aktivere kulturhistorisk viden og sætte kroppens somatiske arkiv i hovedrollen.

Som uskrevne sider i historiebøgerne og sorte huller i samvittigheden holder vi kolonialismens praksis i live, ved at tie den ihjel. Men kolonialismens adskillelse af familier, venner og naboer, dens erobring og udbytning af kulturer under påskud af civilisering, forløses ikke ved et punktum i historiebøgerne.
Håbet om forløsning ligger i modet til at give de ufortalte fortællinger plads i historieskrivningen.

Hvor indgroet er kolonialismens strukturer i den nordiske ungdoms kulturelle DNA?
I hvor mange generationer skal vi bære på kolonialismens nedarvede koreografi?
Hvordan er det at være ung og finde sin identitet i dette spændingsfelt mellem majoritetens selvbillede og den oplevede virkelighed?


NextDoor Project iværksætter i 2019/2020 første sæson af det 3-årige kunstneriske projekt
"Unfinished tales" i et samarbejde mellem kunstnerne:
Ingrid Tranum Velásquez (DK), Alexander Montgomery Andersen (GL), Elle Soffe Henriksen (Sapmi/NO), Camara Lundestad Joof (NO), Kuratorisk Aktion (DK), Annika NIlsson (SE), Henriette Groth (DK).
- samt unge mellem 13-18 år fra Norge, Grønland og Danmark.

I samarbejdet deltager endvidere teatrene: Samovarteatret (NO), Den Mangfaldige Scenen (NO),
Nunatta Isiginnaartitsisarfia / Nationalteatret i Nuuk (GL) og Riddersalen (DK).

Projektet er støttet af: