- Chapters of a new generation

Hvor kommer du fra? Hvor kommer du egentlig fra? Vil du række mig den hudfarvede?
Dagligt navigerer Nordens unge deres kroppe gennem kolonialismens sociale positioneringer og hierarkier. Fanget mellem det individuelle, kollektive og historiske, vil de altid repræsentere noget mere end bare sig selv.
Hvordan er det at være ung i den nordiske kolonialismes kølvand? At skulle finde sin identitet mellem de uskrevne sider i historiebøgerne og de sorte huller i samvittigheden?

I Norden har vi længe mødt kolonialismens smertefulde arvæv med tavshed.
Men tavshed sletter ikke over 500 års praksis. Og tavshed heler ikke traumer.

I Unfinished Tales giver vi ordet til kroppen. Kroppen som produkt af kolonialismens praksis. Kroppen som individuelt og kollektivt erindringssted. Kroppen som arkiv for kolonialismens nedarvede koreografier.
Sammen med unge mellem 13-18 år fra Norden, samt De Vestindiske Øer udforsker vi henover et 3-årigt forløb den nordiske kolonialismes kropslige kulturarv.

Gennem embodiment, koreografi, film og performance, rejser vi ind i koloni-kroppens følsomme landskab, gennem den nordiske kolonialismes foruroligende fodspor og arkiverer som afslutning det visuelle, koreografiske, skriftlige og auditive materiale i et udstillingsformat målrettet skoler og uddannelsesinstitutioner.

Værkets 1. sæson skabes i samarbejde mellem:

Kunstnerne: Dramatiker Camara Joof (NO/GM), koreograf Alexander Montgomery (GL), koreograf Elle Sofe Sara (Sapmi/NO), koreograf Ingrid Tranum Velásquez (DK), videokunstner Stina Aletta Aikio (Sapmi/FI), Kuratorisk Aktion / Frederikke Hansen (DK) og Mirjam Joensen (FO), scenograf Annika Nilsson (SE), komponist Henriette Groth (DK)

Institutionerne: Samovarteatret (Sapmi/NO), Den Mangfaldige Scenen (NO), Riddersalen (DK) og Nunatta Isiginnaartitsisarfia / The National Theatre of Greenland (GL)

- samt unge mellem 13-18 år fra Grønland, Sapmi/Norge og Danmark.

Unfinished Tales bygges op om en 3-delt værkstrategi:

I
Colonialism revisited
De er født ind i rollerne. De har lært at undgå de ulovlige replikker og indøvet tavshedens kunst. De har lært ikke at spørge om Norden handlede med mennesker på tværs af kontinenter, ikke at spørge om Sapmi stadig er koloniseret. De har lært at overhøre Grønland og Færøernes postkoloniale traumer og forsvare splittelsen af familier, lande og mentaliteter med civilisation.
I værkets første fase opsøger vi sammen med de unge kolonialismens fortiede fakta.
Hvad skete der egentlig? Hvad betyder det for den jeg er blevet idag? Hvilken fortælling er retmæssig min? Hvordan positionerer jeg mig, når min krop repræsenterer flere roller? 

Gennem embodiment som et praktisk, performativt og filosofisk redskab arbejder de unge med kroppens selvbiografiske arkiver. Vi udforsker den nordiske kolonialismes nutidige skikkelse, som den er nedarvet i de unges kroppe, gennem undersøgelse af deres indbyrdes sociale koreografier, positioneringer, bevægelses-mønstre, gestik og æstetiske præferencer (fx definitioner af primitivt og civiliseret).
I den koreografiske proces med de unge bevæger vi os fra hverdagsbevægelser til poetiske og fortættede billeder, hvor det konkrete transformeres til det abstrakte og figurative og giver plads til udtryk af den følelsesmæssige arv.

Koreograferne faciliterer de unges kropslige research og Camara Joof faciliterer deres tekstlige refleksioner over processen. Researchen finder sted både i et scenisk rum på værtsteatrene og ude i det lokale opland, som stedspecifikt feltarbejde. I feltarbejdet sætter de unge deres koreografiske og tekstlige materiale i kontekst til kolonialismens konkrete aftryk i landskabet; fx. slaverejste momumenter, brutale grænseskæringer, internatskoler, samlingssteder for forbudt kulturel praksis m.v. Hvem identificerer vi os med i skyggen af fortidens monumenter? Hvordan spiller kroppens og landskabets historiske arvæv sammen?
Teksterne sætter refleksioner over den kropslige undersøgelse i spil med faktuelt lokalt historisk materiale.

De unges research rejse forankres hver sæson i tre 'roadmovies' for de medvirkende lande. Filmene udfoldes i et kunstnerisk kortfilm format som sammenfletter de unges koreografiske materiale og deres verbale refleksioner som i samarbejde mellem dramatiker Camara Joof og komponist Henriette Groth integreres i filmens lydbillede som tekstligt, rytmisk og melodisk materiale, der også udfolder de unges forskellige modersmål som musisk parameter.

II
Encounters
Værkets anden del tager form af en research forestilling målrettet 7.- 10 klassetrin, som aktiv inddrager det unge publikum i værkets undersøgelse.
I forestillingen, som finder sted på de medvirkende værtsteatre, møder det unge publikum sæsonens tre nordiske koloni fortællinger skiftevis som tilskuer og deltager.

Forestillingerne bygges op om tre elementer;
- Sæsonens tre roadmovies.
- en solo af hver af sæsonens medvirkende koreografer, baseret på de unges materiale.
- dramatiske bearbejdninger af de unges tekster.

De tre soloer skabes som som inddragende formater, hvor det unge publikum skiftevis er tilskuere og selv aktiv deltager i det koreografiske materiale i form af både egne undersøgelse og reentactments. De dramatiske bearbejdninger af de unges tekster opføres i et samspil mellem publikum og performerne og giver det uge publikum mulighed for at iklæde sig og afprøve kolonifortællingerne på tværs af de nedarvede roller.

Det unge publikums deltagelse og vekslen mellem betragtning, udførelse og egne refleksioner dokumenteres og indgår i det samlede arkivmateriale til værkets afsluttende udstilling.

III
Archiving
I værkets sidste del kurateres det arkiverede materialet (film, skriftlige refleksioner, auditivt materiale, forestillingsoptagelser og - fotos) fra første og anden del i samarbejde mellem Kuratorisk Aktion (FO/DK) og scenograf Annika Nilsson (SE).
Arkivet vil således efter projektets tredje og sidste sæson udfoldes som selvstændigt udstillingsværk, der formidler den nordiske kolonialismes nutidige fortællinger fra ni forskellige perspektiver (samtlige 8 nordiske lande,samt de vestindiske øer) og de unges kropslige kulturarv. Udstillingen målrettes uddannelsesinstitutioner i Norden og udgør samtidig et kunstnerisk og historisk vidnesbyrd til eftertiden.

Projektet er støttet af: