-Kunstnerisk undersøgelse for og med 3-5 årige om at høre hjemme, udforsket gennem krop og musik i samarbejde mellem NextDoor Project og MYKA.

Kommende datoer:
Marts 2019: Tikøb børnehus i Helsingør og Børnehuset Harmonien på Frederiksberg
Juni 2019: Snerlen i Helsingør, Sjælsmark udrejsecenter i Hørsholm

Huskunstnerprojekt med Alexandra Hallén, My Grønholt og Ingrid Tranum Velásquez, som finder sted på:
Udrejsecenter Sjælsmarks Børnehave (Hørsholm), Harmonien (Frederiksberg), Tikøb Familiehus (Helsingør), Børnehuset Snerlen (Helsingør)

Hvad er et hjem? Hvordan ved man hvor man hører hjemme? Kan man have flere hjem?
Er et hjem et sted? En følelse du kan bære rundt inde i dig selv? Nærhed med dem du elsker?
Hvad længes vi efter når vi længes hjem? Hvad betyder hjem, når verden pludselig bliver stor og uhåndgribelig?
Da vi skulle flytte? Da mor og far ikke ville bo sammen mere? Da vi måtte flygte fra det hele?
Dengang jeg opdagede jeg kom fra et andet land end de andre?

I ‘HJEM’ er børnene auteurs i egen fortælling. De transformerer deres personlige fortællinger om hjem til iscenesættelser af krop og lyd. Gennem legende improvisationer og kompositoriske redskaber får de til opgave, at omsætte deres indre billeder til fortællinger vi kan dele med hinanden.
For nogle er hjem forbundet med sikkerhed, tryghed og glæde, for andre måske med sorg, længsel og usikkerhed. Vi gør plads til børnenes valg af udtryk og hvordan det spejler deres oplevelse af at være lille nyt menneske i en stor og global verden.
Igennem improvisatoriske og kompositoriske metoder giver vi børnene redskaber til at formidle deres indre sanseverden og åbne nye kapitler i deres selvfortællinger.

Støttet af: