Man skal kæmpe mere end danskerne                                                                                                                                                       Læs mere på www.unfinished-tales.com
Overgroet historie findes overalt
Hvorfor ved jeg så lidt?
Det føles som at jeg har tomme hænder, intet værktøj, en verden af kundskab, men alt ligger i mørke
Jeg håber ikke der sker noget dårligt i dag, men det er jo selvfølgelig ikke så godt, hvad der skete i fortiden
Det er ikke fortid, det er her stadig
Vi må fortsætte med at snakke, så alle kan indse at vi er ét folk
(citater fra unge mellem 13-18 år i første sæson af det tværatlantiske samarbejde Unfinished Tales)

Dagligt navigerer Nordens unge deres kroppe gennem kolonialismens sociale positioneringer og hierarkier. Fanget mellem det individuelle, kollektive og historiske, vil de altid repræsentere noget mere end bare sig selv. Hvordan er det at være ung i den nordiske kolonialismes kølvand? At skulle finde sin identitet mellem de uskrevne sider i historiebøgerne og de sorte huller i samvittigheden? I Unfinished Tales giver vi ordet til kroppen. Kroppen som produkt af kolonialismens praksis. Kroppen som individuelt og kollektivt erindringssted. Kroppen som arkiv for kolonialismens nedarvede koreografier.

Unfinished Tales er et 3 årigt tvær-atlantisk værk skabt i samarbejde mellem 13-18 årige og kunstnere fra Kallaalit Nunaat, Førøyar, Ísland, Norge, Sverige/Sapmi, Finland/Sapmi, Ghana, Ay Ay (St Croix) og Danmark.

Part 1 (nov 2019-june 2021)
Descendants- 9 koreografiske kortfilm skabes i samarbejde mellem de 9 koreografer og lokale unge. De unge bevæger sig gennem koloni-kroppens følsomme landskab og reflekterer over de nedarvede koreografier, følelser og narativer.
Ghost Coffee - de 9 koreografer udforsker identitet, repræsentation og tilhørsforhold i en serie af inter-relationelle portrætter, komponeret for én danser, to stole og to koppper kaffe.

Part 2 (juli 2022- oktober 2022)
Det kunstneriske hold, fra de 9 medvirkende lande, samles i København, for sammen at udfolde materialet fra værkets første sæson i en performance lecture målrettet 13-18 årige (skoleklasser primær målgruppe). Performance lecturen samler i et kombineret fysisk og virtuelt rum, ungepublikum på tværs af de deltagende lande og åbner et kropsligt og taktilt rum for samhørighed mellem de unge deltagere. Gennem reentactment af bevægelsesrepertoire på tværs af grænser og nedarvede roller, skabes et fælles-sanseligt rum, hvor de unge kan gå hinandens fortællinger i møde.

Forestillingen spiller simultant i fire af de medvirkende lande ad gangen med gensidig live-streaming mellem de fysiske forestillingsrum. De live-streamede rum projekteres op i fuld størrelse på hver sin væg i scenerummet og faciliterer et intenst nærvær af de over hundrede kroppe i bevægelse.
Guidet af koreograferne åbner og lukker vi det fælles rum. Med afsæt i Descendants-filmene bevæger vi os fra det konkrete til sanselige og abstrakte masse-koreografiske bevægelser der forbinder de 4 rum i fortættet flokdans. I poetiske lommer lukker vi ned for helheden for at fokusere nærværet ind i ét rum og og lade én enkelt fortælling, en enkelt stemme, en enkelt bevægelse, krybe helt inde under huden.

Part 3 (2023)
Materialet fra projektet kurateres til et udstillingsformat. udstillingen er målrettet uddannelsesinstitutioner og museer i de deltagende lande og udgør samtidig et visuelt og sanseligt arkiv for eftertiden.

Unfinished Tales skabes i samarbejde mellem;
Kunstnerne: Kunstnerisk leder, koreograf og danser Ingrid Tranum Velásquez (DK), Dramatiker Camara Joof (NO/GM), koreograf og danser Alexander Montgomery (GL), koreograf og danser Lacky Mahamed (NO), koreograf og danser Marit Shirin Corolasdottir (Sapmi/SE), koreograf og danser Nii-tete yartey (GH), koreograf og danser Auri Ahola (Sapmi/FI), koreograf og danser Justin F Kennedy (St.Croix), koreograf og danser Ásrún Mágnusdóttir (IS), koreograf og danser Katya Nielsen (FO), videokunstner Stina Aletta Aikio (Sapmi/FI), scenograf Annika Nilsson (SE), komponist Henriette Groth (DK), video artist Søren Meisner (DK).

Institutionerne: Den Mangfaldige Scenen (NO), Teatret Zeppelin (DK), NOYAM (GH), Nunatta Isiginnaartitsisarfia / The National Theatre of Greenland (GL), Tjodpallur (FO), Västerbottensteatern (SE), Mengi Theater (IS), CCT Theater (St Croix).

- og unge mellem 13-18 år fra Nuuk, København, Torshavn, reykjavik, Ay ay (St Croix), Accra, Oslo,  Skellefteå og Inari.

Projektet er støttet af:   

                     Den Mangfaldige Scenen